Phong cách Biotope trong thủy sinh

Ngô Tùng 09/05/2020
Phong cách Biotope trong thủy sinh

Các style của phong cách Biotope

Biotope A: – Bao gồm quần thể thực vật và sinh vật trong phạm vi chủ đề mô tả của bể. Ví dụ: Bể chủ đề mô tả vùng leaf litter của sông Rio Uaupes thì chỉ được phép thả nhóm sinh vật thuộc khu vực này.

Biotope B: – Bao gồm quần thể thực vật và sinh vật có thể không sinh sống chung một khu vực nhưng chia sẻ điều kiện môi trường sống giống nhau.
Ví dụ: Bể chủ đề mô tả quần thể sông Rio Negro, các cụ có thể mix nhiều loại cá khác nhau không cùng khu vực, miễn là thuộc sông Rio Negro.

Biotope C: – Giống như B nhưng thực vật và sinh vật có thể đến từ nhiều khu vực khác nhau nhưng chia sẻ chung điều kiện môi trường sống.

Ví dụ: Bể mô tả chủ đề Amazone black water thả một ít cá của Rio Negro, một ít khác từ Rio Preto.

Các yếu tố tạo nên phong cách Biotope:

     Trong một sinh cảnh tự nhiên, các yếu tố này rất ít thay đổi và hình thành nên các quần thể động thực vật đặc hữu riêng biệt. Khi các yếu tố này có sự thay đổi, nó kéo theo sự thay đổi quần thể động thực vật, và như vậy sinh cảnh cũng thay đổi theo.

+ Các bạn có thể hình dung đơn giản là cùng 1 dòng sông nhưng hạ lưu sẽ khác với thượng lưu. Các yếu tố phi sinh học:

- Bao gồm thông số thành phần hoá học của nước (pH, gH, kH, thành phần acid humic v.v…)

- Các dạng màu và độ trong của nước quyết định bởi thành phần hoá học và chất dinh dưỡng trong phù sa mà dòng nước có.

- Tốc độ dòng chảy, độ hoà tan oxy, nhiệt độ.

- Độ sâu, đặc tính của lớp nền (cát, lá mục hay đá v.v…)

+ Các yếu tố sinh học:

- Lá vụn, gỗ vụn, các loại mùn hữu cơ và vô cơ tạo điều kiện hình thành nên lớp thực vật thuỷ sinh và tảo. Các yếu tố này phụ thuộc vào thảm thực vật ven sông (lá rụng, gỗ vụn…)

+ Và cuối cùng là yếu tố sinh cảnh giúp phân định cụ thể hơn, chính xác hơn môi trường sống của từng loài. Ví dụ thường thấy và điển hình nhất mà các cụ hay gặp là bể biotope chơi Neon vua (Cardinal tetra) với lớp nền cát, vụn lá mục, lũa mục và nhiều không gian bơi. Nhìn bẩn nhưng con cá căng màu và di chuyển tự nhiên linh hoạt.

Nguồn: Extrabio sưu tầm và biên soạn

binh-luan

Lelpsteen

22/11/2022

To illustrate the utility of MADM, we show that cerebellar granule cell progenitors are fated at an early stage to produce granule cells with axonal projections limited to specific sublayers of the cerebellar cortex cialis 20mg price

binh-luan

Smiveva

08/06/2022

cuando se receta viagra Grapha https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Uwvvai Dbzcps Cialis https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Cialis Y Diabetes Crtlcb

Viết bình luận của bạn:

Bài viết liên quan