Những vấn đề liên quan đến chất lượng nước hồ cá vàng

Ngô Tùng 02/06/2020
Những vấn đề liên quan đến chất lượng nước hồ cá vàng

A. Tổng quan

+Duy trì chất lượng nước tốt là rất cần thiết để cá khoẻ lớn nhanh phát huy tốt phẩm chất của gen.
Giống như con người cần không khí trong lành để được sống lâu, cá cần nước có chất lượng tốt để sống khỏe mạnh.
Không khí chúng ta thở cung cấp oxy (dưỡng khí) cho chúng ta, nước cung cấp oxy cho cá. Con người sẽ bị bệnh khi sống trong môi trường không khí bị ô nhiễm, nước dơ sẽ làm cá bị sốc và dễ bị mắc bệnh.
+ Hơn nữa, cá không thể lớn nhanh trong môi trường có nhiều chất độc, thiếu oxy và nhiệt độ biến động.
Vì vậy, duy trì chất lượng nước ao là cần thiết để nuôi cá thành công.
Phòng bệnh tốt hơn là trị bệnh

B. Những vấn đề liên quan đến chất lượng nước

1-Tính chất vật lý:
+ Nhiệt độ
+ Độ đục
+ Ánh sáng
...

2-Thành phần hóa học
Những thành phần hoá học chủ yếu trong hồ có tác động trực tiếp lên sức khoẻ, mức độ tăng trưởng và sinh sản của cá bao gồm:
+ Khí ô-xy,
+ Khí carbonic
+ Khí hydrogen sulfide,
+ Ammonia, nitrite, nitrate
+ Độ cứng và
+ pH
...
3-Các loại vi khuẩn
Về cơ bản, có 4 loại vi khuẩn hiện diện trong hầu hết các hồ cá cảnh.
+ Loại thứ nhất là các vi khuẩn phân huỷ.
+Loại thứ hai cũng là các vi khuẩn phân huỷ, nhưng là loại đặc biệt, vi khuẩn ô-xy hoá ni-tơ.
+ Loại thứ ba là các vi khuẩn gây bệnh.
+Loại thứ tư là các vi khuẩn yếm khí.

4-Tảo

5- Giun và các động vật thuỷ sinh khác

Nguồn: Extrabio sưu tầm và biên soạn

Viết bình luận của bạn:

Bài viết liên quan