Day 3 in Malaysia Guppy Championship 2022

Ngô Tùng 26/12/2022
Day 3 in Malaysia Guppy Championship 2022

Day 3 in Penang 🎉

Vậy là cuộc thi Malaysia Guppy Championship 2022 của chúng ta cũng đã đi đến chặng cuối.

Chúc mừng toàn thể anh em chiến thắng trong cuộc thi và team #ExtrabioGuppyTeam.

#Extrabiovn

Viết bình luận của bạn:

Bài viết liên quan