Công dụng và cách sử dụng Extrabio (English Sub)

Ngô Tùng 18/12/2019
Công dụng và cách sử dụng Extrabio (English Sub)

     Công dụng:

+ Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Làm trong nước.

+ Ức chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn có hại. Giảm mùi tanh hôi, phân hủy chất thải hữu cơ.

+ Giảm độc tố NH , H S… Tăng cường oxy, cải thiện quá trình trao đổi chất cho cá. Hạn chế rêu, không gây hại cho cá.

     Thức ăn thủy sản:

+ Bổ sung vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hóa của tôm, cá và các loài thủy sản nuôi khác để vật nuôi hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng, có tỉ lệ sống cao, khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển nhanh, cho năng suất tốt. + Thích hợp nhất với bể: cá Koi, cá Rồng, cá Hổ, cá Sam, cá La hán, cá Đĩa, cá Vàng, cá Betta, cá Bảy màu, cá Ali, Thủy sinh, Thủy sản và Nước mặn.

     Cách sử dụng:

+ Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Để đạt được hiệu quả nhanh chóng nên đổ (châm) theo tỉ lệ 1 nắp (10ml)/100-200 lít nước. Đối với những bể sử dụng lần đầu nên tăng gấp 2-3 lần lượng chỉ định. Lắc đều trước khi sử dụng. Bổ sung đều đặn hàng tuần hoặc sau mỗi lần thay nước. Thức ăn thủy sản: Dùng 100ml sản phẩm phối trộn với 100-150kg thức ăn khác. Ngày dùng 1-2 lần, sử dụng trong suốt vụ nuôi.

     Uses and Instructions for uses Extrabio

Uses:

+ Treatment of aquaculture environment: - Purify water.

+ Inhibit the growth of harmful fungi and bacteria. - Reduce odors smell, decompose organic waste.

+ Reduce NH, HS toxins - Enhance oxygen, improve metabolism for fish. - Limit moss, no harm to fish 

     Aquafeed:

+ Supplement beneficial microorganisms for the digestive system of shrimps, fishes, and other other farmed aquatic products so that they can absorb nutrients up to the maximum rate, have high survival rate, stay healthy, grow fast, and have good yield.

+ Best suited for Koi fish, Dragon fish, Tiger fish, Sam fish, Arhat fish, Disc fish, Goldfish, Betta fish, Guppies, Ali, Aquatic, Aquatic and Saltwater fish.

     Instructions for uses:

+ Treatment of aquaculture environment: To achieve a quick effect, pour (fill) proportionally 1 cap (10ml) / 100-200 liters of water. First use tanks should increase 2-3 times the indicated amount. Shake well before using. Add regularly weekly or after every water change. Aquafeed: Use 100ml of product mixed with 100-150kg of other food. Use 1-2 times a day, use throughout the crop.

Viết bình luận của bạn:

Bài viết liên quan