Cây thủy sinh Bucep

Ngô Tùng 10/05/2020

Cách gọi tên: - Hiện tại, chỉ có ba loài được mô tả trong sách giáo khoa thực vật: Bucephalandra gigantea, Bucepholandra...

Cách trồng và chăm sóc Ngưu mao chiên

Ngô Tùng 07/05/2020

Ngưu mao chiên là loại cây thủy sinh tiền cảnh đẹp và tương đối dễ trồng phát triển theo bể ngang ít mọc vương cao. Loài cây này được sử dụng để tạo bố cục...