Các đặc tính hóa học của nước trong hồ cá vàng

Ngô Tùng 02/06/2020
Các đặc tính hóa học của nước trong hồ cá vàng

1. CO2, độ cứng độ, kiềm
+ CO2 là thành phần hoá học của nước bể cá
+ CO2 cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của cá vàng, có thể gây cá chết
+ Giảm CO2: thay nước định kì, số lượng cá phù hợp với bể, ổn định pH ~ 7,5, hạn chế tảo, hệ lọc tốt, cung cấp Oxy đầy đủ...
+ Lưu ý đến hiện tượng cá yếu, chết vào sáng sớm
+ Độ cứng, độ kiềm ảnh hưởng đến tăng trưởng của cá vàng
2. NGUỒN GỐC VÀ CÁC DẠNG CO2
+ CO2 sinh ra do quá trình hô hấp của thuỷ sinh vật (cá, tảo, thực vật thuỷ sinh, thuỷ sinh động vật...)
+ Khí CO2 như Oxy có khả năng hoà tan cao vào nước
+ Độ hoà tan của CO2 vào nước phụ thuộc vào nhiệt độ, độ mặn, Oxy
+ Các dạng CO2 trong bể cá: H2CO3, HCO3-, CO3--
+ Tỷ lệ các dạng CO2 trong nước phụ thuộc vào pH (pH<5: CO2 là dạng chiếm tỉ lệ lớn)
+ Ảnh hưởng của quá trình quang hợp đến lượng CO2: khi có ánh sáng quang hợp làm CO2 giảm làm pH tăng, khi thiếu ánh sáng thuỷ sinh vật hô hấp làm tăng CO2 ( vào sáng sớm lượng CO2 là cao nhất, Oxy thấp nhất, pH hạ thấp: CÁ VÀNG SẼ YẾU NHẤT VÀO THỜI ĐIỂM NÀY)

3. ĐỘ KIỀM, ĐỘ CỨNG:
a) Độ Kiềm: các bazo bicarbonac, ammonia, hydroxide, phosphate, silicate và một số hợp chất hữu cơ tạo nên độ kiềm của nước.
b) Độ cứng: nước nhiều hàm lượng các chất kiềm cao được xem là nước cứng. Độ cứng là do hiện diện của calcium, magnesium.

c) ẢNH HƯỞNG CỦA CO2, ĐỘ KIỀM, ĐỘ CỨNG ĐỐI VỚI CÁ VÀNG
+ Hàm lượng CO2 cao sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của cá vàng, làm cản trở CO2 từ mang ra nước làm tích tụ CO2 ở máu cá dẫn đến toan máu, giảm hấp thi Oxy, cá sẽ bị gây mê khi nông độ CO2 cao và có thể làm cá chết.
+ Cá rất nhạy cảm với sự thay đổi CO2 trong hồ, thường bơi tránh nơi có CO2 cao.
+ Độ kiềm ảnh hưởng đến các giai đoạn phát triển của cá vàng
+ Độ cứng calci ảnh hưởng rỏ rệt đến quá trình tăng trưởng của cá: hình thành xương cá (cũng như nhu cầu Caxi ở người)
d) KẾT LUẬN
CO2 là thành phần hoá học của nước bể cá
CO2 cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của cá vàng, có thể gây cá chết
Giảm CO2: thay nước định kì, ổn định pH ~ 7,5, hạn chế tảo, hệ lọc tốt, cung cấp Oxy đầy đủ...
Độ cứng, độ kiềm ảnh hưởng đến tăng trưởng của cá vàng.

Nguồn: Extrabio sưu tầm và biên soạn

Viết bình luận của bạn:

Bài viết liên quan