Di truyền - Lớp màu và Tính trạng của cá Betta

Ngô Tùng 09/12/2019

Đa dạng màu ở cá betta dựa vào màu sắc bên trong các loại tế bào khác nhau. Những tế bào màu này nằm ở các lớp trong da. Ở lớp dưới cùng là xanthophores vốn tạo ra màu vàng. Lớp tế bào sắc tố kế tiếp là erythrophores, vốn...

Di truyền của cá Betta

Ngô Tùng 09/12/2019

Khi lai tạo cá betta, sẽ rất hữu ích nếu nắm một số cơ bản về di truyền. Một điều vốn thực sự quan trọng với di truyền là hiểu thuật ngữ được sử dụng. Trong bài này, tôi cố gắng làm rõ và bao quát một số điều cơ...

Plakat Cảnh Hiện Đại

Ngô Tùng 09/12/2019

Phải thú nhận rằng tôi là người nghiện Halfmoon Plakat. Thực vậy, trọng tâm lai tạo của tôi trong những năm qua là Plakat Cảnh Hiện Đại (Modern Show Plakat), cụ thể hơn là Halfmoon vây ngắn (shortfin). Cá HMPK marble đực non. Giống như một con HM điển hình, HMPK (Halfmoon...