Tết này có cá!

Ngô Tùng 22/03/2021

𝑻𝒆 ̂́ 𝒕 𝒏𝒂 ̀ 𝒚 𝒄𝒐 ́ 𝒄𝒂 ́ ! Nhắc lại tết xưa của một thời chưa xa lắm! Đó là những...

Điều trị bệnh cho cá vàng

Ngô Tùng 02/06/2020

Nguyên tắc VÀNG cho việc điều trị bệnh: càng sớm kết quả mang lại càng cao. Nhiều trường hợp chỉ cần cách ly, nhịn ăn, sưởi, muối, thay nước và THỜI GIAN là đủ. ...