LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG
CÁ CẢNH VÀ THỦY SINH

,

WHO WE
ARE?

+EXTRABIOVN là một trong những công ty tiên phong của Việt Nam áp dụng những thành tựu khoa học hiện đại tiên tiến, tạo ra những sản phẩm thiết thực nhằm cải thiện môi trường nuôi cá cảnh và thủy sinh.

SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TẠI

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG-
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG

CỘNG ĐỒNG

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua EXTRABIOVN luôn đồng hành cùng các giải thi đấu cá cảnh trực tiếp và online trên danh nghĩa ban tổ chức và nhà tài trợ chính.

Chúng tôi mong muốn, những thông tin trên đây sẽ đem đến cho chúng ta sự hợp tác song phương mang lại lợi ích cho cả hai phía một cách bền vững.